TEAM BRUKSKÖRNINGSKUSK

                           Brukskörning

Alla bilder tillhör Team Brukskörningskusk och får inte användas utan vår tillåtelse!

 

 

 

Här följer fler exempel från olika moment som ingår i brukskörningen.

Klicka på bilderna för att få dem i större format.

Backning för att vända på sidoväg. Här är sidovägens kanter/hörn markerade med käppar. Vind 1942 visar vändningen under DM 2009. Infarts vägen är i bilden markerade med sågspånslinjer.

Exempel på ett lydnadshinder. Färdvägen genom detta hinder är innanför sågspånslinjen på bildens vänstersida. På högersidan finns vägarbets avspärrningen och skylten. Den blå mattan ska passeras över.

Halt i motlut. Lojstás Pawik under SM 2007, Ingelstad. Upp till tre halter ingår i brukskörningen. Halt i medlut. Halt på plan mark och halt i motlut.

2