TEAM BRUKSKÖRNINGSKUSK

                           Brukskörning

Alla bilder tillhör Team Brukskörningskusk och får inte användas utan vår tillåtelse!

 

 

 

                              Brukskörning med häst och vagn.

Brukskörning med häst och vagn är en mycket liten sport. I de flesta län går ett Distrikt Mästerskap per år. Det är enda tävlingen i grenen i många distrikt. Den som vinner där kvalificeras till Svenskt Mästerskap. I SM möts omkring 17-22 storhäst kuskar från hela landet. Samt 7-12  ponny kuskar. De bästa kuskarna från SM kvalificerar sig till Nordiska Mästerskapet. NM alternerar mellan Sverige, Norge och Danmark.

Det är oroande att intresset har minskat på dessa tävlingar. Vi behöver bli fler både kuskar samt den viktiga biten funktionärer för att rädda denna värdefulla kunskap.

Syftet med brukskörning är att fler hästägare skall köra in sina hästar  och få dem till användbara individer. 

Vidare för att bibehålla och fortbilda sina kunskaper inom körningens alla olika moment. Brukskörning bjuder på moment som inte förekommer inom andra tävlingsgrenar.  Det är en tävlingsform som håller kostnaderna nere på en måttlig nivå. Brukskörning är en gren som är viktig då man tar till vara på gamla körtraditioner med häst och vagn.

Allmänna bestämmelser:

Hästen skall vara minst 4 år gammal. Sto med föl som är under 6 veckor får inte tävla.

Kusk och medhjälparens ålder får inte understiga 16 år, dispens kan lämnas.

Utrustning: Arbetssele i god kondition, samt ej bettlöst huvudlag. Bettet skall vara helt eller delat. Skarpkantade bett är förbjudna vidare info se TR som inhämtas från JUF.  Draglinor skall användas samt körpisk.

Gångarter är skritt eller trav enligt anvisning.

Tidtagning sker.

Funktionskontroll sker före start.

Bedömningsunderlag: Hästens rörelser, hästens svar på hjälper samt kuskens användande av hjälper. Straff poäng blir det om kusken kör utan pisk, mottager hjälp från medhjälparen, kusken stiger av på annat ställe än det som är av & på lastning, felaktig gångart, ekipagets uppträdande.

Uteslutning om ekipaget tar momenten i fel ordning.

Olika moment: Rakkörning 25-100 m, lydnadshinder, platta, lastbrygga, serpentiner, halter, träbro, manöverprov i trångt utrymme, vattenhinder, backning för att vända på sidoväg, backning in i port samt backning ut från port.

Alla moment bedöms var för sig.

 

Anita anser att brukskörning med häst och vagn är sporten som förenar SAMSPEL, HARMONI och LYDNAD för ekipaget.

 

Nedan ser ni bilder från några av brukskörningens tävlingsmoment.  Klicka på bilderna för att få dem i större format.

 

 

 

 

Rutan, dvs manöverprov i trångt utrymme. Zesam under Nordiska Mästerskapet 2008, Arendal, Norge.

 

 

Zesam under en halt på SM 2008, Rättvik.

Plattan. Här i cirkeln ligger en platta som Du ska träffa med valfritt bakhjul. Dock kan banan byggas så att det inte finns någon valmöjlighet att själv välja bakhjul. Hästen ska gå i skritt genom cirkeln, den får inte stanna, då får du straffpoäng. Du ska köra rakt mot plattan och bakhjulet ska passera över plattan. Inget annat hjul, eller hästens hovar får vidröra plattan. Svårigheten ligger oftast i plattans storlek- ju mindre platta ju svårare är momentet.

 1